HONNØRPRIS PÅ FOTPLEIE 450,-

COLLAGEN SOLARIUM 

(Kun kvinner)

Kr 3,33 pr minutt

Kun mynter

(fra kr 50,-kan kort benyttes i terminal)

18 års grense

BONUSKORT KR 500,-(få 15 min ekstra)